Som alla sasom nagonsin ager levt samt alskat kan faststalla befinner sig icke alla typer bruten love desamma

Karleken n kanner stav din medspelare mirakel do tidiga stadierna bruten nago romantik kan kannas avsevart olika ann saken da love du ganska kanner ar senare ino forhallandet.

Psykolog Elaine Hatfield ager beskrivit ett pa olika typer av romantisk karlek medkannande (ocksa beromd saso anhangar) sam eldi. Barmhartig love innebara emotione utav omsesidig vordna, lita samt tillgivenhet medans het lov medfor intensiva emotioner samt erotisk tilldragning.

Hur sa befinner sig eldi karlek?

” Denna format itu karlek tenderar att bli vanligare i inledningen itu e proportion. Personer i det har tillstand bruten love tenderar att erfara jatte- kraftfulla emotioner pro varandra. Do vara tvunge befinna nara den andra personen, kanske klura kungen saken da andra personen alltid och uppleva ytterlighet nod nar do separeras.

Begard karlek erhall nar dom tva individerna delar omsesidig dragnin och kanslor pro varandra. Oatervantad love, a andra sidan, kan uppsta nar blott nagon person kanner eldi love eller forsavit do ett pa fran nagon syfte hindras a att besta sallskap.

Efterfragad lov resulterar i att ett par manniskor bildar e kondition och ar sammanlagt, medans oonskad lov resulterar i emotioner bruten fortvivlan, vanda och ensamhet.

  • Pafluge tankar om partnern Manniskor upplever ideligen narapa standiga tankar om personen dom befinner sig kar inom. Dessa tankar befinner si ej enkom ofortruten, men de kan samt tranga in ungefar nar sasom helst mirakel dagen alternativ natten.
  • Idealiseringen fran saken da andra personen alternativt forhallandet personer ino eldi lov tenderar att anta att foremalet stav deras tillgivenhet ej kan producera nagot misstag. Dom tenderar aven att forlita att deras forhallande befinner sig inte me felaktigt, befinner sig tilltankt att finnas alternativt befinner si en “perfekt matchning”.
  • Ett kraftfull onskan att uppfatta och bliva bekant personer i eldig karlek vill kanna till allting om sin kompanjon. Dom vill likasa att deras medspelare skall kunna alltsamman forsavitt dom.
  • Starka kanslor ifall saken da andra personen persone i den arme typen bruten love mar finemang nar det promenerar finemang, men kan existera forstorda nar don promenerar oratt.
  • En behov av att bevara kroppsli omgivning bortsett fra att finnas till strongt attraherad it saken da andra personen forsoker persone i eldi karlek att bibehalla varda fysisk narmilj.

Barmharti love

Darborta eldi love kannetecknas it sin intensitet kannetecknas barmharti love av dess intimitetsniva. Barmharti karlek, aven kallad sallskap, handlar forsavitt intimitet, fortroende, hangivenhet samt tillgivenhet. Ino en langvarigt kondition simmar eldi love generellt ned mot barmhartig lov inom e mo tva ar.

Personer som ar barmhartig lov kanner sig annu passionerade forut varandra, andock intensiteten kanns oftast mindre overvaldigande sam skyndsamt. Denna cirka utav karlek utspela om att plocka grundligt labb ifall saken dar andra personen, sannerligen uppleva den andra individen samt ar hangiven ino saken da andra personen igenom bade goda och daliga tider.

  • Langsiktigt hangivenhe Ledsagande karlek kannetecknas bruten ett langvarigt och hallbar deltagande for varandra.
  • Djup intimitet Manniskor saso delar medkannande lov kan skilja samtlig aspekter itu sig sjalva med varandra. Omsesidig uppdelning itu kanslor och bryderi befinner si ett karakteristisk stav denna gestaltning bruten love.
  • Tilli barmharti lov enda Paraguay-damer praglas utav e grundlig tilltro forut den andra personen.

Suggesti faktorer

Odl underbe avgor forsavitt folk hamnar i eldig alternativt barmhartig karlek? I enlighet med Hatfield befinner sig nagra fran dom faktorer sasom befinner si forknippade tillsammans het karlek

  • Klockslag Att existera “redo” att finnas till kar ino en annan individ befinner si betydelsefullt. Om n befinner dej i ett fa ino ditt leva darbort du icke befinner sig bestamd pa att du vill finnas till ino e kondition, kommer ni aven att vara mindre benagna att uppleva att bli kar.
© 2022 All Rights Reserved to City Property Maintenance
Website is managed by CDME